NOT: İnternet üzerindeki bu bilgiler satıcıya bilgi vermek içindir, RESMİ HÜVİYET taşımaz. İsteği yapan birimden gerekli bilgi alınabilir.

 

 

Adres: B.A.İ.B.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Gölköy Kampüsü

GÖLKÖY/BOLU

İşletme Müd: Ayten ÖZCAN

Telefon: 0 374 253 45 67

Fax: 0 374 253 41 41

IBAN: TR 9300 0100 2564 4703 4774 5015

E-Posta : donersermayeibu.edu.tr

Bilgilendirme

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016